Førstehjælp

Trafikrelateret førstehjælp

Århus City, førstehjælp er trafikrelateret med hjertestarter (AED) og gennemføres med mindst 10 deltagere over 8 timer, som loven kræver. Underviseren er også Samarit og tilfører derfor undervisningen baggrundsviden.

Førstehjælp
Logo

Er du tilmeldt køreskolen og har været på manøvrebane, gives rabat kr. 100,00. Ellers fast pris kr. 400,00. Betalt kontant ved fremmøde. Ellers ingen deltagelse.

Førstehjælp indeholder: Almindelig grundliggende førstehjælp, udvidet førstehjælp ved ulykker i trafikken og livredning med hjertestarter.

Førstehjælp blev indført som standard og krav i 2008 og er siden blevet udvidet til også at omfatte hjertestarter (AED)

NYT!

Kursisten vil efter endt kursus modtage et link, hvorfra kursusbeviset kan hentes som PDF-fil og printes.
Kommunernes borgerservices, Politiet eller andre interessenter kan efterfølgende validere kursusbeviset ved
at tilgå adressen https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/ og med personens CPR-nr. (format: DDMMÅÅ-
XXXX) eller bevis-ID kontrollere ægtheden af beviset.
Det hidtidige blå papirbevis vil kunne udstedes indtil 31. december 2015, og er altså fortsat gyldigt i op til et
år efter denne dato jf. Kørekortbekendtgørelsen.

Skriv et svar