Førstehjælp

Trafikrelateret førstehjælp

Århus City, førstehjælp er trafikrelateret med hjertestarter (AED) og gennemføres med mindst 10 deltagere over 8 timer, som loven kræver. Underviseren er også Samarit og tilfører derfor undervisningen baggrundsviden.

[contact-form]
Førstehjælp
Logo

Er du tilmeldt køreskolen og har været på manøvrebane, gives rabat kr. 100,00. Ellers fast pris kr. 400,00. Betalt kontant ved fremmøde. Ellers ingen deltagelse.

Førstehjælp indeholder: Almindelig grundliggende førstehjælp, udvidet førstehjælp ved ulykker i trafikken og livredning med hjertestarter.

Førstehjælp blev indført som standard og krav i 2008 og er siden blevet udvidet til også at omfatte hjertestarter (AED)

NYT!

Kursisten vil efter endt kursus modtage et link, hvorfra kursusbeviset kan hentes som PDF-fil og printes.
Kommunernes borgerservices, Politiet eller andre interessenter kan efterfølgende validere kursusbeviset ved
at tilgå adressen https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/ og med personens CPR-nr. (format: DDMMÅÅ-
XXXX) eller bevis-ID kontrollere ægtheden af beviset.
Det hidtidige blå papirbevis vil kunne udstedes indtil 31. december 2015, og er altså fortsat gyldigt i op til et
år efter denne dato jf. Kørekortbekendtgørelsen.

Skriv et svar