Lynkursus

Mere om din tilmelding

Lynkursus hindres ofte af de ventetider der er hos Politiet til teoriprøver og praktiske prøver, typisk omkring 2 uger, begge steder. Vi afvikler kurserne så hurtigt det kan lade sig gøre i forhold til de love der gælder. Vore “lynkurser”, er derfor realistiske :-)

Som skrevet andet steds, så SKAL I nu tilmeldes et hold og følge dette hold, hvilket betyder, at en enkelt elev kan standse holdet. Nærmere forklaring første dag i køreskolen.

Læs det her   § 39, stk. 2 og herefter bilag 3, hele afsnittet. Det er også strafbart for eleven, ikke at følge lov og bekendtgørelse. Læs også linket “Lektion” for mere information.

Jeg er også Instruktør i Trafikrelateret Førstehjælp + Hjertestarter og arbejder som Samarit i Dansk Folkehjælp. Det sidste gør, at jeg kan give langt bedre “besked”, end de fleste.

Du skal første dag helst medbringe, eller i løbet af 14 dage fra start:

1.Lægeattesten er gyldig 3 måneder før påtegning og 12 måneder efter påtegning.
Lægeattesten samt kopi af sygesikringsbevis afleveres på køreskolen, sammen med prøvegebyr.
For ikke danske statsborgere, afleveres tillige kopi af opholdstilladelse.

2. Sundhedskort / sygesikrings bevis.

3. evt. gyldigt førstehjælps bevis. (Højst 1. år gl., skal være “trafikrelateret” eller mindst 12 timer)

4. Er du generhverver med A/T kursus, skal beviset medbringes her, sammen med ansøgning.

5. Har du “køreforbud”, skal ansøgning og papirer medbringes fra sagen. i så fald skal al undervisning være gennemført, før du kan indstilles til teoriprøve.

Vi møder altid kl. 16.30, med mindre andet er aftalt første dag.

Du skal være meget opmærksom på hvilke regler der gælder for din undervisning, især første gang du skal have kørekort. Det er strafbart, at benytte “Interaktiv undervisning” eller direkte på Internet, både for dig og din kørelærer.

Rigspolitiet har på Dansk Kørelærer-unions repræsentantskabsmøde d 8. juni 2012 præciseret at ‘Flexteori’, ‘flydende holdstart’ eller ‘start når du vil – teori’ mv., derfor vil være forbudt. Elever skal fremover følge et hold. Bekendtgørelsen er virkende fra 1. juli 2012.dom 1-2 dom 2 dom1-1 dom køreteknik er de seneste 4. Teoretisk KAN en elev frakendes kørekortet og dømmes for dokumentfalsk, fordi eleven skriver under både på ansøgning om kørekort og i lektionsplanen, med henvisning til straffelovens § 163. Det er sket!

(

Skriv et svar